પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Castelli Milano Aquarela Pocket Ruled Notebook - Coral Red

This notebook is featured by a basic design, using a cover material very pleasant to the touch. Each cover colour is combined with a contrasting elastic band and pen loop colour, becoming your perfect writing partner.
 
Rigid cover and round corners, with an expending pocket on inside back cover to keep your travel tickets, loose sheets and many other valuable memories. The handy elastic allows the perfect closure of your diary and the elastic pen loop is suitable for different pens sizes.
 
The prestigious black endpapers are branded with Castelli Milano in gloss gold foil. The smooth cream paper gives you a pleasant experience in writing. The thread sewn binding guarantees an excellent wear resistance and allows a 180-degree opening, the optimal solution for a frequent and comfortable writing.

TECHNICAL SHEET
•   Size 9x14cm
•   192 numbered pages
•   Cream paper
•   Black endpapers
•   Expanding pocket inside back cover
•   Bookmark
•   Elastic closure band
•   Pen loop
•   Fsc ®  certified
•   Made in Italy


સબ્સ્ક્રાઇબ કરો