પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Castelli Milano Copper & Gold Medium Ruled Notebook - Maya Gold

This notebook is inspired by some decorative elements of the architectural Italian design from early 900, featured by gold details. The edges are embellished with a gloss gold lamination that makes your diary shiny and bright.
 
The rigid cover with round corners is featured by a hot stamping and a gloss gold finishing. On the inside back cover you can find an expanding pocket to keep loose sheets, travel tickets and many others valuable memories.
 
The handy elastic band allows the perfect closure of your diary and the elastic pen loop is suitable for different pens sizes. The prestigious black endpapers are branded with Castelli Milano in gloss gold foil.
 
The smooth cream paper gives you a pleasant experience in writing. The thread sewn binding guarantees an excellent wear resistance and allows a 180-degree opening, the optimal solution for a frequent and comfortable writing.
   
TECHNICAL SHEET
•   Size 13x21
•   192 numbered pages
•   Cream paper
•   Black endpapers
•   Expanding pocket inside back cover
•   Bookmark
•   Elastic closure band
•   Pen loop
•   Fsc ®  certified
•   Made in Italy

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો