પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Waldmann Commander 23 Multilayered Brillant Midnight Blue Lacquer Fountain Pen With Steel Nib

Waldmann Commander 23 - Powerful, robust and still precise when it comes to the finer points. Even in rough times, the new Commander is a reliable companion. Full steam ahead with the new Commander 23

 • cap multilayered brillant lacquered in midnight blue metallic with deep wide lines pattern made by Guilloché technique
 • shaft with deep, wide lines pattern made by Guilloché technique
 • solid, spring supported clip
 • component parts metal platinum plated
 • iridium tipped stainless steel nib
 • cap with screw system
 • length closed in mm: 144,00
 • length uncapped in mm: 109,00
 • diameter in mm: 13,10
 • weight in g: 69
 • converter
 • nib widths: B-Broad
 • Solid sterling silver 925
 • 100% made in Germany
 • 10 year warranty

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો