પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Filofax Classic A5 Refillable Notebook Fuchsia

Not just another notebook. The Filofax Refillable Notebook features repositionable and refillable pages allowing you to create a notebook that works for you. Remove, remix and refill this Classic A5 notebook with our range of multifunctional papers and accessories. Featuring a classic leather-look cover and secure elastic closure, this notebook also folds back on itself and lies perfectly flat when open.

  • twin wire spine
  • secure elastic closure
  • moveable coloured dividers with pocket
  • moveable page marker/ruler
  • pages compatible with all A5 and A4 Filofax Notebooks
  • refills and accessories available

Contents

56 sheets of ruled fountain pen-friendly paper (100gsm), moveable coloured dividers with pocket, moveable page marker/ruler

56 sheets of ruled fountain pen-friendly paper (100gsm), moveable coloured dividers with pocket, moveable page marker/ruler

Specification

Height: 214mm
Width:164mm
Depth: 18mm
Material: Faux-leather

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો