પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Filofax Clipbook A5 Creative Kit Rose

Discover our new and improved Clipbook Creative Kit. We’ve created the ultimate bundle featuring our unique A5 Clipbook with an assortment of craft components. Including ribbon, washi and charms, it gives you the chance to customise your planner inside and out.

Make it your own with our Clipbook Creative Kit; featuring our innovative A5 Clipbook crafted in a classic leather-look PU material and available in a variety of stylish covers. Be prepared to be inspired with the craft components provided from ribbon, washi to charms. As well as this, your kit comes with a simple and easy step by step guide with lots of fun hacks to try. Let this creative kit unlock the endless possibilities.

Contents

A5 Clipbook, 6 assorted ribbons (length 90 cm each), 60 assorted plastic beads, 6 assorted silver plated charms, 3 rolls of assorted washi tape (10 meters), 1 roll of glitter washi tape (7 meters), Inspiration leaflet
Also included:
front sheet, 15 ruled sheets, 15 quadrille sheets, 15 plain sheets, 1 foldout double-sided undated year planner, 6 foldout double-sided undated month planners, 13 undated week on two page diary sheets, 5 tasks/to do sheets

Specification

  • Width: 185mm
  • Depth: 20mm
  • Ring Capacity: 25mm
  • Material: Faux-leather

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો