પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Filofax Clipbook Classic A5 Notebook Fuchsia

Stand out with this wonderful A5 Clipbook Organiser! Features a soft and supple textured leather-look cover with a subtle grain effect. Created with an adaptable capacity and a flexible cover that can be folded back on itself, each style also includes a multifunctional fill. Pull the cover to open the rings and simply refill year after year to continue your journey...
  •  flexible capacity - expands when you add more pages and shrinks down when you want less
  • lies flat and can be folded back
  • storage space for a pen
  • hang your keys/charms on the external rings
  • includes undated diaries and a selection of notepaper
  • refills and hole punch available
  • also compatible with all Filofax A5 organiser refills

Contents

front sheet, 15 ruled sheets, 15 quadrille sheets, 15 plain sheets, 1 foldout double-sided undated year planner, 6 foldout double-sided undated month planners, 13 undated week on two page diary sheets, 5 tasks/to do sheets

front sheet, 15 ruled sheets, 15 quadrille sheets, 15 plain sheets, 1 foldout double-sided undated year planner, 6 foldout double-sided undated month planners, 13 undated week on two page diary sheets, 5 tasks/to do sheets

Specification

  • Height: 212mm
  • Width: 185mm
  • Depth: 20mm

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો