પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Filofax Metropol Zip Personal Organiser - Black

With clean lines and a sleek silhouette, Metropol remains a favourite. A smart and practical organiser for everyday use, featuring a secure zip closure.

Contents

week on two pages diary, ruler/page marker, to do, contacts, indices, notepaper. Please note contents may vary to those listed or shown in product images.


week on two pages diary, ruler/page marker, to do, contacts, indices, notepaper. Please note contents may vary to those listed or shown in product images.

Specifications

  • Left Hand Side Details: six card pockets, one vertical slip pocket, one elastic pen loop
  • Right Hand Side Details: one notepad pocket, one elastic pen loop
  • Ring Capacity: 23mm
  • Height: 210mm
  • Width: 145mm
  • Depth: 40mm
  • Material: Faux-leather
  • Closure: Zip

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો