પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Filofax Saffiano Metallic A5 Refillable Notebook Rose Gold

Shine bright with the Filofax refillable A5 Notebook in a beautiful metallic finish. Features repositionable and refillable pages allowing you to create a notebook that works for you. Remove, remix and refill with our range of multifunctional papers and accessories. Unlike most other notebooks it also folds back on itself and lies perfectly flat when open.

 • twin wire spine
 • moveable dividers with pocket
 • moveable page marker/ruler
 • pages compatible with all Filofax A5 and A4 Refillable Notebooks
 • refills and accessories available

  Contents

  56 sheets of ruled fountain pen friendly paper (100gsm), moveable coloured dividers with pocket, moveable page marker/ruler

  Specification

  Height: 214mm
  Width:163mm
  Depth: 20mm
  Material: Faux-leather

  સબ્સ્ક્રાઇબ કરો