પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Filofax Saffiano Metallic Personal Organiser - Rose Gold

Special edition leather-look Personal size Saffiano organiser with bright metallic finish.

Contents

week on two pages diary, ruler/page marker, to do, contacts, indices, notepaper. Please note contents may vary to those listed or shown in product images.

Specifications

  • Left Hand Side Details: three card pockets, one secretarial pocket, one elastic pen loop
  • Right Hand Side Details: one notepad pocket
  • Ring Capacity: 23mm
  • Height: 188mm
  • Width: 135mm
  • Depth: 35mm
  • Material: Faux-leather
  • Closure: Strap

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો