પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Filofax Week On Two Pages Diary - Personal Cotton Cream 2024 Multilanguage

Filofax Week On Two Pages Diary - Personal Cotton Cream 2024 Multilanguage

Organise your week at a glance with this personal week on two pages diary on luxury cotton cream paper.

 • Multilanguage: English, French, German, Dutch & Italian
 • 90gsm cotton cream fountain pen friendly paper
 • compatible with Filofax Personal size Organisers & Clipbook

 

  Specifications

  • Height: 171mm
  • Width: 95mm
  • Depth:
  • Compatible with: Personal Organisers, Personal Clipbook
  • Language: English

    સબ્સ્ક્રાઇબ કરો