પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA Aldo Domani Italia Ballpoint Pen - Matte Black

Monteverde USA® is proud to introduce its latest addition to the Aldo Domani pen collection – Aldo Domani Italia

We are honoring the country that gave us the Espresso, Pasta, Gelato, Pizza, Sophia Loren, Dolce Vita, Gondolas and a lot more. The Aldo Domani – Italia pens are made of solid brass and lacquered to perfection. Available in: black matte, mirror chrome and exotic blue. The middle ring adorns the famous three colors, also known as tri-color (tricolore’) of the Italian flag. Some say that the green represents freedom, white for faith & purity and red for love. The fountain pen is equipped with a stainless steel JoWo nib engraved with the Monteverde USA® logo and fills via standard cartridge or converter (both included). The nib is available in Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 1.1mm Stub and Omniflex point sizes. The twist action ballpoint fills with standard Parker® style refills. Each pen comes in a luxury gift box with a custom designed sleeve.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો