પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA Capless Gel Refill To Fit Montblanc Ballpoint Pens, Fine Point, M422

Color
Blue
Black
Blue Black
This Monteverde USA® refill offers: - For the first time ever, a gel refill to fit Montblanc® pens. - Also fits Sailor® ballpoint pens. - Smooth, comfortable writing. - Finest developed inks. - High quality metal parts. - Stainless steel tip, tungsten carbide ball. Monteverde USA® refills are not manufactured, licensed or endorsed by the pen manufacture referred to above. The trademarks of the pen manufacture are identified only for the purpose of providing refill compatibility information.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો