પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA® Mountain of the World Blue Fountain Pen

Size

Monteverde USA ® Mountains of the World™ - Celebrating the power of nature.

 Blue Mountain

Monteverde® Blue pen is inspired by the immense beauty and grandeur of these natural monuments. The design features high-quality resin in dark blue, light blue, and transparent representing the blue mountain color when seen from a far distance and the mountain peak. Polished rosegold rings and clip adorn the cap further enhancing the elegance of these unique pens. Following its predecessors, the shape of the pen remains almost the same, however, the new design elements of the collection feature a matching resin endpoint with the metal ring, and a matching resin front section, which advances the look and feel of the pen.

 The collection is available in fountain pen and ballpoint modes. The fountain pen is equipped with a premium stainless steel #6 JoWo nib engraved with the Monteverde USA logo and fills via standard cartridge or converter (included). The nib is available in Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 1.1mm Stub and Omniflex point sizes. The twist action ballpoint fills with standard Parker® style refills (Monteverde P1 and P4 ballpoint refills).

 Each Monteverde pen features a lifetime warranty and is sold in a luxurious gift box

 Monteverde is committed to the preservation of our endangered mountain forests and landscapes and will donate a portion of the proceeds from the Mountains of the World collection to organizations that work towards furthering that goal.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો