પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA MVP Fountain Pen Clear (Eyedropper, Cartridge)

MVP by Monteverde®

An Intersection Where Innovation, Quality And Design Integrity Meet

Monteverde® MVP Collection of fountain and inkball pens were inspired by modern art and its minimalist movement. The color selection of the unique transparent & colorful resins were created by mixing a multitude of colors to focus on the architectural shapes which create a vivid and energizing effect.

The MVP (Monteverde Pocket Pen) is highly versatile and a perfect match to a jean's pocket, a purse, an agenda or a desk.

Being miniature in size the MVP fountain pen uses reliable international cartridges and plus as a bonus it is also an eyedropper pen. Included with the pen is an eyedropper for filling system (5 ml pipet). The benefit of filling the barrel via eyedropper/pipet is an extra ink capacity that prolongs the duration of writing.

Each Monteverde USA® MVP pen is packaged in a beautiful gift box with an original artwork sleeve.

FEATURES:

  1. Distinctive colors: Blue Squares, Red Puzzles, Green Abstracts, and Diamond Clear.
  2. Accents: chrome clip and nib.
  3. Size: When capped 10.2 cm - 4.02 in. When posted 13.7 cm 5.39 in.
  4. Cap threads for posting align clip and nib in the same direction.
  5. Barrel ink capacity: 2.5 ml

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો