પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA® Prima™ Fountain Pen, Red Swril

Nib

Monteverde USA® Prima™ collection is hand-crafted of high-quality European grade resin in stunning marbled shades contrasted with classic black accents and clip. Each pen displays a unique play of color shapes resembling marble stone. The comfortable shape, lightweight and classic designs make this collection a preferable every day choice for serious writers.

The Monteverde USA® Prima™ collection is available in three beautiful colors: Red Swirl, Blue Swirl and Grey Swirl. Each color option is available in Fountain pen, Rollerball and Ballpoint. The fountain pen is equipped with a stainless steel JoWo nib engraved with the Monteverde USA® logo and fills via standard cartridge or converter (both included). The nib is available in Extra Fine, Fine, Medium, Broad, 1.1mm Stub and Omniflex point sizes. The capped rollerball accepts standard international rollerball refills. The twist action ballpoint fills with standard Parker® style refills. Each pen is offered in a beautiful luxury green gift box.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો