પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Monteverde USA Soft Roll Ballpoint Refill To Fit Montblanc Ballpoint Pens, Mediium Point - M132

Color
Blue
Black
Blue Black
Brown
Green
Orange
Pink
Purple
Red
Turquoise
The Monteverde USA® Soft Roll™ offers: •Soft Roll™ INK TECHNOLOGY - The latest low viscosity ink for the smoothest writing experience ever! •Low viscosity ink and large capacity metal refill •Nickel plated brass tube and Swiss tip The Monteverde USA® Soft Roll™ refill transforms the ballpoint pen into a miracle of writing technology with the latest breakthrough in ink technology. Free flowing, low viscosity ink in a variety of colors provides an unprecedented writing experience to those using a ballpoint pen. Monteverde USA® refills are not manufactured, licensed or endorsed by the pen manufacture referred to above. The trademarks of the pen manufacture are identified only for the purpose of providing refill compatibility information.

સબ્સ્ક્રાઇબ કરો