પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Stipula Speed Fountain Pen Matt Black

The curvy lines of these racy pens remind us of the classic sports cars that could only have come from Italy. The medium point fountain pen nib offers smooth writing for fast, one handed operation.

Features

 • Resin body and cap
 • Magnetic cap
 • Chrome/gold appointments
 • Steel nib - medium
 • Piston filler 
 • Overall size: 5.38 x 0.56 in (136 x 15 mm)
 • Body: 4.69 x 0.56 in (120 x 15 mm)
 • Cap: 2.38 x 0.56 in (60 x 15 mm)
 • 0.88 oz (25 g)

  સબ્સ્ક્રાઇબ કરો