પેન્સ-ઇન્ક્સ-રિફિલ્સ/ વોલેટ્સ/કેસ્ટેલી નોટબુક/ ફિલોફેક્સ એક્સ-યુકે યુરોપ યુએસએ પર વીકેન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ 40% સુધીની છૂટ અને ખાસ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો
LIVTEK ડાયરી અને MIPAD નોટબુક

0

તમારું ટોપલું ખાલી છે

Filofax Confetti A5 Refillable Notebook Charcoal

Make everyday special with this A5 Refillable Notebook from our Confetti Collection, featuring laminated cardboard covers with gold foil accents and patterned interiors. Its gold twin-wire binding enables the notebook to lay flat and a colour-coordinating elastic closure helps you keep everything in place. Includes lined, fountain pen friendly paper. The pages are repositionable and refillable, allowing you to build the notebook that truly fits your needs using our wide range of paper refills and accessories.

 • twin wire spine
 • moveable dividers with pocket
 • moveable page marker/ruler
 • pages compatible with all Filofax A5 and A4 Refillable Notebooks
 • refills and accessories available

  Contents

  56 sheets of ruled fountain pen friendly paper (100gsm)

  Specification

  Height: 214mm
  Width:153mm
  Depth: 20mm
  Material: Laminated cardboard

  સબ્સ્ક્રાઇબ કરો